در این پروژه برای چمن مصنوعی زمین بازی ویلا ، از چمن مصنوعی 25 میلیمتر آرتمیس ، به متراژ 100 متر مربع استفاده شده است.