در این پروژه برای چمن مصنوعی کافه و رستوران  از چمن مصنوعی 25 میلیمتر اسپیرال ، به متراژ 100 متر مربع استفاده شده است.

برای این کافه رستوران واقع در سعادت آباد علاوه بر چمن مصنوعی اسپیرال برای کف  ،از گرین وال نیز جهت تزیین و پوشاندن بخشی از دیوار استفاده شده است.