در این پروژه برای چمن مصنوعی زمین بازی ویلا ، از چمن مصنوعی 15 میلیمتر اسپیرال، به متراژ 240 متر مربع استفاده شده است.