توضیحات کلی پروژه

در این پروژه برای چمن مصنوعی روف گاردن ، از چمن مصنوعی اسپیرال 25 میلیمتر، به متراژ 120 مترمربع استفاده شده،که زیبایی و طراوت خاصی به محیط بخشیده است.