توضیحات کلی پروژه

پروژه چمن مصنوعی روف گاردن 

برای روف گاردن و تراس

لوکیشن:قزوین 

در این پروژه برای چمن مصنوعی روف گاردن ، به صورت ترکیبی از چمن مصنوعی بین سنگ و یک تکه راشا 25 میلیمتر، به متراژ 400 متر مربع استفاده شده است.