توضیحات کلی پروژه

در این پروژه چمن مصنوعی روف گاردن ، از چمن مصنوعی 15 میلیمتر آرنیکا، به متراژ 100 متر مربع استفاده شده است.