توضیحات کلی پروژه

در این پروژه ترکیبی برای چمن مصنوعی روف گاردن ، از چمن مصنوعی راشا 15 میلیمتر، به متراژ 200 مترمربع برای روف گاردن و بین سنگ استفاده شده،که زیبایی و طراوت خاصی به محیط بخشیده است.