توضیحات کلی پروژه

پروژه چمن مصنوعی روف گاردن 

برای روف گاردن تالار 

لوکیشن:تهرانپارس

در این پروژه برای چمن مصنوعی روف گاردن ، به درخواست کارفرما از چمن مصنوعی 15 میلیمتر اسپرت به متراژ 30 متر مربع استفاده شده است.