توضیحات کلی پروژه

در این پروژه برای چمن مصنوعی زمین بازی ویلا ،  از چمن مصنوعی 25 میلیمتر اسپیرال ، به متراژ 350 متر مربع استفاده شده است.