توضیحات کلی پروژه

در این پروژه برای چمن مصنوعی روف گاردن ، از چمن مصنوعی اسپیرال 15 میلیمتر، به متراژ 45 مترمربع استفاده شده،که زیبایی و طراوت خاصی به محیط بخشیده است.