توضیحات کلی پروژه

پروژه چمن مصنوعی حیاط و ویلا

لوکیشن:رودهن،روستای مهراباد

در این پروژه ترکیبی برای چمن مصنوعی حیاط ویلا و ایوان ،  از چمن مصنوعی 15 میلیمتر آرنیکا، به متراژ 170 متر مربع استفاده شده است.