توضیحات کلی پروژه

در این پروژه برای چمن مصنوعی بین سنگ ، از چمن مصنوعی 25 میلیمتر راشا، به متراژ 30 متر مربع استفاده شده است که شادابی و طراوت خاصی به محیط بخشیده است.