توضیحات کلی پروژه

در این پروژه برای چمن مصنوعی بین سنگ ، از چمن مصنوعی 25 میلیمتر اسپیرال، به متراژ 110 متر مربع استفاده شده است که شادابی و طراوت خاصی به محیط بخشیده است.