توضیحات کلی پروژه

در این پروژه برای چمن مصنوعی بین سنگ ، از چمن مصنوعی 15 میلیمتر آرنیکا، به متراژ 20 متر مربع استفاده شده است که شادابی و طراوت خاصی به محیط بخشیده است.